معاون آموزشی و دانشجویی پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان


                                
                              دکتر شهاب شریعتی
           استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
            (رزومه در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد)

 
Email: shariaty@iaurasht.ac.ir
                               shahabshariaty@gmail.com       


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.